קרינה אלקטרומגנטית

מהי קרינה אלקטרומגנטית ?

זאת קרינה בלתי מייננת שמגיעה בדר"כ מרשת החשמל והרדיו. קרינה אלקטרומגנטית היא תוצאה של שינויים במטען חשמלי, המייצרים שדה חשמלי ושדה מגנטי. שדות אלו מתפשטים במרחב ויוצרים את הקרינה. בשגרת היום יום אנו חשופים לקרינה בכל מקום:

הקרינה הזאת מסוכנת ?

יש הרבה מחקרים בנושא השפעות הקרינה האת על בני אדם ויש הרבה כאלו שעוד מתבצעים ונכון לעכשיו לפי הממצאים: באופן כללי השפעה שלילית של הקרינה על גוף האדם, ובאופן ספציפי קרינה מתחום הרדיו ותחום החשמל (קרינה אלקטרומגנטית, ELF, EF) – נמצא קשר ב בקרב הנחשפים לקרינה אלקטרומגנטית לבין עלייה בתחלואת הסרטן.

מה עושים נגד קרינה אלקטרומגנטית ?

המשרד להגנת הסביבה החליט לאמץ את עמדת ICNIRP (הוועדה הבינלאומית המקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת): לפעול על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה. צמצום חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקרינה ממקורות שונים. ישנן הנחיות רבות והתייחסות פרטנית לכל מפגע קרינה ומשך החשיפה אליו. המשרד להגנת הסביבה חוקק מספר חוקים ותקנות בנושא הקרינה הבלתי מייננת: החוק למניעת הקרינה הבלתי מייננת ה'תשס"ו-2006 , תקנות הקרינה הבלתי מייננת התשס"ט-2009

איך ממזערים חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ?

אי אפשר למנוע לחלוטין חשיפה לקרינה כזו כי זה אנחנו מוקפים בה, ניתן רק למזער את החשיפה שלנו למקורות גדולים שלה או כאלה שאנחנו נחשפים אליה מידי יום כל החיים. דוגמה פשוטה היא שעון מעורר דיגיטלי שנמצא לנו ליד המיטה קרוב לראש למשך כל שעות השינה. לשעון דיגיטלי יש קרינה אלקטרומגנטית לא גדולה אבל כאשר היא נמצאת קרוב לראש שלנו 8 שעות ביום (לילה) במשך כל החיים - יש לזה משמעות. החלפת השעון לשעון מעורר אנלוגי (של פעם) היא צעד פשוט וקל במיזעור החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית. האזרח הפשוט שלא רוצה להוציא הון תועפות ולשכור חברה למדידת קרינה, יכול לקנות מודד פשוט באיביי (אפשר לקנות מודדים גם בארץ אבל אותו מודד עולה פי שלוש בארץ), לעבור בבית עם המודד למצוא מקורות קרינה ואז להרחיק אותו מבני אדם או להחליף באחר שאין בו קרינה (לכמעט כל מכשיר חשמלי יש פתרון) השלב הראשון הוא לגלות מקורות לקרינה אלקטרומגנטית, עושים זאת ע"י חברה מוסמכת לזה או ע"י רכישה של מודד קרינה ואז פשוט מתרחקים ממקור הקרינה או מרחיקים אותו מאנשים.

איך מודדים קרינה אלקטרומגנטית ?

קרינה של מתקני חשמל מודדים ביחידות של שטף מגנטי מיליגאוס כאשר מודדים קרינה יש להתחשב במספר פרמטרים: תדירות הקרינה, אורך הגל, עצמת השדה וההספק. כמו כן יש להתחשב בזמן החשיפה לגורם הפולט קרינה. מקובל בתחום לבטא את עצמת הקרינה על פי ההספק או צפיפות ההספק , כאשר יחידות ההספק נמדדות ביחידות של ואט. את הקרינה מרשת החשמל נבטא באמצעות יחידות של שטף מגנטי מיליגאוס.

מודדי קרינה: